Yapboz yaratın

0

Yapboz İki suaygırları su, nehirler ve göller yaşıyor yarı suda yaşayan bir hayvan olduğunu yazdır